mrs 8

(Re)procjena

Milos2

.

Tačno 11.337.654 eura. Toliko iznosi negativni efekat (gubitak) procjene imovine – nepokretnosti, opreme, alata I inventara, nematerijalne imovine i vazduhoplova na dan 31.12.2017 godine.

Pitate se za koju firmu? Montenegro airlines, naravno.

.

.

Naime, prema revizorskom izvještaju za 2018. godinu, menadžment kompanije je angažovao nezavisnog procjenjivača (renomiranu kompaniju Ernst & Young Montenegro) koji je napravio novu procjenu imovine nacionalnog avio prevoznika na dan 31.12.2017 godine, dostavio je odboru direktora kompanije koji je istu usvojio i prihvatio (odluka broj 1785 od 01.04.2019 godine).

.

.

Između ostalog, procjenjivač je pregledao osnovna sredstava nacionalnog avio prevoznika i umanjio ih za čak 9,2 miliona eura, sa 31,3 na 22,5 miliona eura. Preciznije, umanjena je vrijednost opreme za 8.774.630 eura kao i građevinskih objekata za 469.854 eura; umanjena je vrijednost osnovnih sredstava za čak oko 30%. Na taj način, gubitak Montenegro airlines-a u 2017. godini je uvećan sa 4,6 miliona eura na ogromnih 15,9 miliona eura.

.

.

Ovaj ogroman iznos gubitka je knjižen na osnovu međunarodnog računovodstvenog standarda broj 8, koji “izričito zahtijeva da se materijalne (značajne) greške koje se otkriju tek nakon objavljivanja finansijskih izvještaja”.

Bilo bi dobro da odbor direktora Montenegro airlinesa, umjesto što zatrpava javni prostor infomacijama o “najboljem rezultatu poslovanja” iako zapravo redovno ostvaruju gubitak u poslovanju, objavi ovu procjenu, kako bi znali o kojim tačno greškama se radi, kao i koja je to oprema precijenjena za preko 8 miliona eura.

Valjalo bi da to saznamo obzirom na veličinu greške (11,3 miliona eura) kao i na činjenicu da ovu kompaniju uredno decenijama unazad finansiraju svi građani naše države Crne Gore, a poslednjih godina, prema priznanju nadležnih institucija, i potpuno nezakonito.

Jasno je što se sprema za Montenegro airlines; kome nije jasno, neka pročita knjigu “Pipi duga čarapa”, tamo se kriju svi naši odgovori.

p.s. slučajno ili ne, selotejp kompanija E3 pružala je konsultantske usluge i Montenegro airlinesu. Možda se u tom zecu izležava grm i kulira dok pije Mojito na naš i vaš račun.