Ekonomski Povratak u budućnost

Ekonomski Povratak u budućnost

Milos2

Oh da, sigurno ste gledali film “Bek tu d fjučr” ili “Povratak u budućnost” u kome se glavni junaci vraćaju naprijed nazad u vrijeme, shodno potrebama.

Ako niste znali, i u Crnoj Gori postoji slična pojava ali nije film. Mislimo, možda oni žive u flimu ali za nas je ovo stvarnost.

Naime, nevladina organizacija Društvo ekonomista i menadžera Crne Gore je u današnjim novima zakupila cijelu stranu o svojoj dvadesetdvogodišnjoj (22 godine, da) misiji organizacije događaja MIločerski razvojni forum. Lijepo su naveli da su počeli da ga organizuju 1996. godine, pogledajte fotografiju.

E sad, sve bi bilo slatko i lijepo da ista organizacija, dakle nevladino udruženje Društvo ekonomista i menadžera Crne Gore, postoji od – 2012. godine. Tačnije – 10.04.2012 godine. Evo i statuta u linku sa sajta pomenutog NVU. A ako ga u međuvremenu izbrišu, evo i screen shota statuta 🙂 Fino piše da je usvojen 10.04.2012 godine usvojen statut NVU.

.

Izgleda da su pojedinci iz ovog NVU uspjeli da proputuju kroz vrijeme i dokazali da su silni astrofizičari bili potpuno u pravu kada su tvrdili da je to moguće. Hajde da ih kandidujemo za Nobela i patentiramo ovu ideju kao novi izvozni proizvod koji će ispeglati crnogorski deficit koji iznosi 1,7 milijardi eura! Spavaš li mirno, Elone Masku?

Pročitali smo detaljno i pokušaj objašnjena ovog fenomena na sajtu ove NVO. Citiramo “Društvo ekonomista i menadžera je kreativni nastavak institucija čiju tradiciju baštini. Društvo ekonomista i menadžera nastavlja tradiciju Saveza ekonomista Crne Gore osnovanog 1954. godine u SFRJ. Nakon raspada SFRJ, 1999. godine Savez se preregistruje, da bi 2003. godine Belvederskim sporazumom prerastao u Udruženje ekonomista Crne Gore sa 15 sekcija.”

Pažljivim čitanjem ovog teksta zaključujemo sljedeće:

  1. u periodu od 1996. do 1999. godine MIločerski razvojni forum je organizovao Savez ekonomista Crne Gore a ne Društvo ekonomista i menadžera Crne Gore kako se u današnjoj reklami kaže!
  2. u periodu od 1999. do 2003. godine iz navedenog teksta se ne može zaključiti ko je organizovao MIločerski razvojni forum. Jednostavno, nije tačno da ga je ogranizovalo Društvo ekonomista i menadžera Crne Gore!
  3. u periodu od 2003. do 2012. godine MIločerski razvojni forum je organizovao Udruženje ekonomista Crne Gore a ne Društvo ekonomista i menadžera Crne Gore kako se u današnjoj reklami kaže!

Ne bi nas čudilo da nam kažu da ne volimo Crnu Goru kao oni. Samo što mi imamo otvorene dileme oko putovanja kroz vrijeme  🙂

Da ne ostanemo kratkih rukava, evo i par logičnih pitanja za ovu NVO:

  1. kako je moguće da organizujete događaj 1996. godine ako ste registrovani 2012. godine?
  2. Na koji račun su se uplaćivali organizacioni troškovi ovog foruma u periodu 1996. – 2012. godine?
  3. Na koji račun su se ubirali prihodi od ovog foruma u periodu 1996. – 2012. godine?

 

I na kraju, šlag na torti ove vanvremenske torte – NVU Savez ekonomista Crne Gore je registrovan – 18.10.2011 godine!? 

.

p.s. ovim tekstom ne želimo da ulazimo u to da li ovaj događaj potreban ili ne, već samo da ukažemo na nelogičnost u samopromociji uz eventualna pitanja o tome kako su se ubirali prihodi i plaćali troškovi ovog događaja…