Monthly Archives :

May 2018

Ljubazni odgovor PR sluzbi

Milos2

Fidelity consulting je moderna konsultantska kompanija koja na jedinstven način podržava poslovne prijatelje kroz referentno poslovno savjetovanje, pragmatične programe edukacije, izradu biznis planova i investicionih elaborata kao i kvalitetnije odnose sa bankama uz bolje upravljanje finansijama.

Naša polja interesovanja u domenu poslovnog savjetovanja proširena su na strateško pozicioniranje kompanija na jedinstvenoj mapi tržišta. Pragmatični smo u edukaciji, svjesni činjenice da naši poslovni prijatelji imaju malo vremena za sticanje novih znanja. Biznis planove i investicione elaborate pripremamo zajedno sa vodećim stručnjacima iz raznih oblasti, koji nam daju širu sliku o biznisu u koji se ulaže.

Posebno radimo i inhouse trening za kompanije na temu trenutnih i buducih biznis modela, sagledavanja finansijske pozicije kompanije, kao i ukupne strategije kompanije sa posebim osvrtom na bihevioralnu ekonomiju koja obuhvata integrativn pristup marketingu, strategiji, operativnom menadžmentu, liderstvu i komunikaciji sa stakeholderima.

Fidelity consulting je jedina konsultantska kompanija koja u svom fokusu ima profesionalnu komunikaciju sa finansijskim institucijama. Zajedno sa klijentima, definišemo platformu za pregovore sa finansijskim institucijama; pripremamo materijal koji ima najsnažniju ulogu prilikom donošenja odluka, istovremeno uvažavajući interese klijenata i poštujući standarde finansijske industrije. 

Mi smo konsultatnti EBRD za program Small business support, koji podrazumijeva unapredjenja poslovanja u kompanijama sa kojima saradjujemo. 

U 2016. godini smo postala jedina konsultantska kompanija koja ima NATO kod za nastupe na NATO tenderima. Navescu i cinjenicu da smo clanovi Američke privredne komore u Crnoij Gori gdje imamo predstavnike u dva komiteta.

Razvili smo pouzdanu metodologiju rada; posjedujemo jake analitičke vještine i strateški razmišljamo o izazovima koje svaki projekat nosi. Sarađujemo sa kompanijama koje imaju potrebu da unaprijede poslovne procese i završe važne projekte na kvalitetan i pouzdan način. Volimo svoj posao; biramo da ga živimo svaki dan.

Sa nama,  Brojevi zaista dolaze na kraju priče… 

A sada kada smo se malo upoznali, evo i par pitanja za Vašu finansijsku službu:

  1. šta su zalihe koje su se u bilansu stanja pojavile u 2017. godini u iznosu od 3.215.000 eura dok su 2016. godine iznosile svega 786 eura? Zašto se u finansijkom planu za 2017. godini toliki iznos zaliha nigdje ne pominje?
  2. šta su ostale kratkoročne obaveze koje su se u bilansu stanja pojavile u 2017. godini u iznosu od 3.214.999 eura dok su 2016. godine iznosile svega 904 eura?
  3. u bilansu uspjeha je predstavljeno da su ostali prihodi NTO-a iznosili 3.525.718 eura, dok su u finansijskom planu isti planirani na 1.870.682 eura. Molimo za objašnjenje zašto je u finansijskom planu iznos prihoda manji za 1,7 miliona eura u odnosu na zvanični bilans uspjeha.
  4. u bilansu uspjeha je predstavljeno da su ostali rashodi NTO-a iznosili 3.135.018 eura, dok su u finansijskom planu isti planirani na 1.870.682 eura (isti kao i prihodi). Molimo za objašnjenje zašto je u finansijskom planu iznos rashoda manji za 1,4 miliona eura u odnosu na zvanični bilans uspjeha.

Podsjetićemo vas da je jedini zvanični dokument koji služi za analizu finansijskih izvještaja bilans stanja i bilans uspjeha koji su predati Poreskoj upravi. Očigledno da finansijski plan ne sadrži sve prihode i rashode koji su evidentirani u bilansu uspjeha, te stoga možete imati problema kod nadležnih organa koji su zaduženi za poslovanje vaše institucije. Ne brinite, ovo vam nećemo naplatiti iako bi po vašim cjenovnicima mogli da “odvalimo” par hiljada eura.

O ranijim tenderima vezano za sadržaj portala www.montenegro.travel ali i novom portalu

  1. Zbog prirode vaše institucije, bilo bi lijepo znati da li ste upoznati sa otvorenim postupkom javne nabavke koji je raspisalo Ministarstvo turizma i održivog razvoja iz 2014. godine, broj: 12-723/5 za koji predviđa, između ostalog i sljedeće “dizajniranje i kreiranje sadržaja na sajtu”. Imajući u vidu da u finansijskom planu govorite o potrebi kreiranja sadržaja na portalu, da li ovo znači da se sadržaj koji se nalazi na sajtu www.montenegro.travel već jednom ili više puta plaćen i to u iznosu od 247.000 eura godišnje na period od 4 godine, kako je javnim pozivom predviđeno a sve dokumentovano odlukama  o izboru u Ministarstvu turizma i održivog razvoja. Usput, vrijednost tog godišnjeg poziva iznosi 247.000 eura ili 988.000 eura za period od 4 godine i to prije stupanja na snagu novog Zakona o javnim nabavkama. Bilo bi krajnje zanimljivo da se uporede izvještaji o realizovanim aktivnostima iz ovog ugovora i troškovima koje je ta kompanija prijavila u svojim finansijskim izvještajima. Prilično smo sigurni da ima značajnih odstupanja u ovim brojkama.
  2. Molim za pojašnjenje da li je u sklopu kreiranja sadržaja trebalo dodatno platiti kompaniju sa kojom ste 13.12.2017 godine potpisali ugovor o izradi welcome filma a na iznos od 14.280 eura ili je to predviđeno gore pomenutim okvirnim ugovorom, što bi značilo da je i ova aktivnost dvostruko plaćena. 
  3. Budite ljubazni i objasnite nam činjenicu da ste 06.09.2017 godine godine odabrali kompaniju koja će biti konsultant na projektu “usluga izrade projektnog zadatka za izradu web portala i praćenje realizacije projekta po tom osnovu.” i to platili 8.518,02 eura. Da, za konsultante ste platili 8,5 hiljada eura, pa bi bilo poželjno da objasnite kako je moguće da se za tu vrstu usluge potpisuju toliki ugovori.

Zar zaista mislite da ćemo zaboraviti da tender za izradu portala može ikada da košta 100.000 eura, kako ste vi to predvidjeli i počeli proces mogućeg (ne tvrdimo da jeste ali postoji osnov sumnje) namještanja tendera za izradu novog portala? Pišete da ste portal www.montenegro.travel platili 3.000 eura. Obzirom da je na portalu već navedeno ko je njegov autor (u donjem lijevom uglu), posjetili smo njihov sajt, izrada portala koji ste vi platili 3.000 eura košta oko 500 eura (kada se preračunaju dinari u eure). Ako primijenimo analogiju iz ovog slučaja, ispada da novi portal www.montenegro.travel treba maksimalno da košta do 15.000 eura a ne skoro 7 (sedam) puta više! 

Dodatno, Ministarstvo turizma i održivog razvoja je planiralo da za web sajt “Sva čuda Crne Gore” izdvoji 5.000 eura. Da li portal www.montenegro.travel zaista može da vrijedi 20 puta više? Da li vi stvarno mislite da će vam proći priča oko portala koji vrijedi 100.000 eura ako se znaju ovi podaci?

Poštovana PR službo NTO-a, za sami kraj ovog iscrpnog a nadamo se i preciznog odgovora, želimo da pohvalimo način na koji se pokušali da opradvate trošenje buduće trošenje 100.000 eura novca poreskih obveznika. Ipak, sugerišemo vam sljedeće: pogrešno ste definisali ciljnu grupu u obraćanju; ne obraćate se turistima i nezainteresovanim gradjanima već ljudima koji se razumiju u tendere i finansije a umiju da sabiru dva i dva. Eh da – super ste simpatični kada nam sugerišete kako da savjetujemo klijente, zaista hvala od srca.

Mi vam ostajemo otvoreni za pružanje konsultantskih usluga koje su kvalitetne i od kojih samo može da vam bude bolje. Naravno, nikada neće koštati 100.000 eura pa sve i da treba da pravimo portal od plastelina ?

p.s. pratićemo raspisivanje tendera pa da vidimo što se to radi za 100.000 eura.

Terabajti kradje

Milos2

Neki naši poslovni prijatelji su, nakon brojnih godina odlaganja, odlučili izdvojiti vrijeme svog iz busy rasporeda kako bi proveli par dana nasumice se vozajući po Crnoj Gori. Pedatno nam napisaše mail sa par upita o smještaju i mjestima koje namjeravaju posjetiti. Onako naivno, mi im predložismo da posjete zvanični sajt Nacionalne turističe organizacije www.montenegro.travel. Nešto im ovaj sajt bješe nepregledan, pa se odlučiše da posjete neke druge sajtove koji su im bili na raspolaganju.

Otvori nam se tu mali crv sumnje – da li je moguće da je portal www.montenegro.travel baš takav? Kako bi pravilno zaključili da li nas naši prijatelji zajebavaju i udaraju na temelje naše nezavisne države, morali smo se lično uvjeriti u potencijale i performanse sajta www.montenegro.travel.

Dok smo surfovali ovim portalom, tim najnovijim dostignućem moderne tehnologije, tim Ferrari-jem među portalima, primijetili smo da isti zaista baš i nije tako pregledan kao i da ne pruža dovoljne informacije o tome šta bi neko ko prvi put dolazi u Crnu Goru trebalo da radi i troši euriće.

Kakav jeftin i nepregledan sajt, pomislimo dok smo ga naivno istraživali (naivno je naša omiljena riječ u ovom tekstu, shvatićete uskoro zašto). Baš nas zanima koliko može ovakav portal da košta?

Sjetismo se da Nacionalna turistička organizacija ima zvaničan plan rada u čijem sklopu se nalazi  i finansijski plan. Ko zna, možda ima i neka stavkica koja se odnosi na portalčić. Pa hajde da vidimo – koliko crnogorske poreske obveznike zaista košta portal www.montenegro.travel?

Recimo da  smo u planu rada iz 2016. godine nalećeli na zanimljivu stavku u finansijskom planu po kojoj je za izradu portala opredijeljeno 100.000 eura.

100.000 eura za izradu portala? Sprda li se neko ođe s nama? Da ne prave neki portal za NASA-u ili ne-daj-bože za Apple, Microsoft, Amazon, Alibabu ili Google? 100.000 eura za izradu portala? Ozbiljno? Ili smo mi naivni, pa ne znamo koliko to čudo od portala može da košta. Da možda ne pravi papirne avione off-line? Da ovaj portal možda ne štancije suncobrane i ležaljke? Možda ovaj portal može da pomogne u istovaru betonskih blokova? Možda generiše sms poruke za đecu kojima treba pomoć u liječenju? Možda dijeli plate doktorima i medicinskom osoblju, nastavnim radnicima i ostalim vrijednim ljudima iz javne uprave od kojih ovih društvo zavisi a koji jedva krpe kraj s krajem?

A evo kako Nacionalna turistička organizacija u finansijskom planu za 2016. godinu pravda trošak od 96.000 eura: “Za izradu novog portala montenegro.travel i obuke za korišćenje, planira se izdvajanje iznosa od 100.000,00 €, od čega je 26,000.00 € planirano iz sopstvenih sredstava”. Jedna rečenica koja bi izgleda trebalo da opravda trošak super-velikih suma novca za izradu portala. Da, da – za izradu portala ali i obuku za korišćenje. Vjerovatno je teško obučiti ljude da koriste portal. Da, da; važi.

Ali ne lezi vraže – ako je u 2016. godini koštao 100.000 eura, valjda je tu posao izade ovog svemoguće-svemirskog portala završen. Ili nije? Ček, ček, daj da virnemo u 2017. godinu. Koliki je budžet za portal u toj godini?

I 2017. godine će potrošiti 96.000 eura za izradu portala? Stvarno? Zaista? Ozbiljno? Zajebavaju li se oni ovo s nama? 96.000 eura za portal? Ponovo? Oćemo li ponovo da postavimo ona ista pitanja iz prošlog pasusa?

Evo kako Nacionalna turistička organizacija u finansijskom planu za 2017. godinu pravda trošak od 96.000 eura: “za potrebe redizajna web portala u smislu tehnoloških inovacija i generisanja novog sadržaja, te održavanja istog, planirana su sredstva u iznosu od 96,000€”. Opet, samo jedna rečenica je dovoljna za pravdanje redizajna portala?! Mada, lijepo su ih skockali, priznajemo!

E da, možda  smo mi naivni pa ne znamo što sve može to čudo od napredne tehnologije. Zajedno sa 2016. godinom, ispade da nas prosječni portal koji je prilično konfuzan u navigaciji, sasvim precizno košta 196.000 eura i to za dvije godine. Što li su planirali ranije a što li će raditi u narednom periodu, to niko ne zna. Mozda jedan od ova dva iznosa nisu potrosene vec prenesene iz ranijih godina, ali to ne umanjuje cinjenicu o naduvavanju faktura. 

A sad bez zajebancije: ako je budžet za izradu portala www.montenegro.travel iznosio 196.000 eura za dvije godine, onda je ovo posao za www.tuzilastvocg.me. Nadamo se da će kreatori ovakvih projekata napraviti super responzivan sajt za www.ziks.me u Spužu dok tamo budu razmišljali o terabajtima eura koje su, turističko-informatičkim rječnikom napisano, hakovali od građana Crne Gore.