Monthly Archives :

September 2016

9 i po savjeta: Kako da natjerate bankara da se zaljubi u Vašu kompaniju?

Milos2

.

Ponukani brojnim on line kvizovima i uputstvima za bolji život a koji ispiraju mozak, odlučismo da napravimo krajnje ozbiljno uputstvo na temu odnosa sa bankama. Izdvojite 5 minuta da pročitate ove savjete, vjerujemo da će pomoći Vašoj kompaniji u postizanju boljih uslova sa bankom u domenu ročnosti, kolaterala i kamatne stope.

.tumblr_inline_ml3llvd3xz1qzy8r9

.

Krenimo redom:

1. Napravite poslovni i finansijski plan za narednih 6 do 12 mjeseci. Pravovremeno i kvalitetno finansijsko planiranje jedan je od uslova za dobijanje najboljih ponuda od banaka;

2. Aplicirajte za limit finansiranja koji će uključiti potrebe za kreditima, garancijama i akreditivima. Limit finansiranja važi do dvije godine i garantuje da ćete uvijek imati na raspolaganju dovoljna sredstva kako bi se Vaši planovi ostvarili;

3. Pravovremeno počnite proces obnavljanje limita. Najmanje tri mjeseca prije isteka, počnite proceduru obnavljanja aranžmana sa bankom kako bi imali vremena za kvalitetnu pripremu i pregovaranje;

4. Prijedloge za godišnje finansiranje pripremite u decembru tekuće  i pošaljite u januaru naredne godine. Zašto januar?

a. Biće Vam gotovi finansijski izvještaji za prethodnu godinu (31.12.)

b. Najbolje vrijeme za uzimanje kredita je prvi godišnji kvartal zbog godišnjih targeta banke;

5. U zahtjevu za limitom/kreditom, brojke moraju da prate priču. U praksi se često dešava da ono što se nalazi u bilansima kompnije ne odgovara onome što je opisano u zahtjevu za kredit;

6. U banku nikad ne idite sami jer Vaša kompanija nije “one-man-show”. Preporučujemo da na sastancima prisustvuje finansijski direktor, računovođi ili konsultant (čitaj: neko iz Fidelity consultinga). U prijedlogu za Kreditni odbor, veoma važno pitanje zauzima informacija o menadžmentu i često je presudan faktor za pozitivni ishod kreditnog zahtjeva;

7. Nemojte kasniti u otplati preko 90 dana. Ako kasnite preko 90 dana, Vaša kompanija se u sistemu Regulatornog kreditnog biroa automatski svrstava u kategoriju C. U većini banaka, kreditnom politikom je zabranjeno kreditiranje kompanija koja se nalaze u C kategoriji;

8. Ukoliko imate problema u poslovanju, pravovremeno najavite probleme u poslovanju sa jasnim mjerama i pretpostavkama za sanaciju problema. Na taj način, olakšavate referentu koji je zadužen za Vašu kompaniju “obranu” reprograma kredita;

9. Jednom mjesečno a najmanje jednom kvartalno informišite banku o ključnim parametrima poslovanja sa pratećim finansijskim izvještajima. Veoma mali broj kompanija ima ovu praksu;  bankari prosto obožavaju kompanije koje ih pravovremeno informišu o poslovanju i finansijskim rezultatima.

Kao što vidite, bankar može da se zaljubi u Vašu kompaniju na prvi pogled na osnovu finansijskih izvještaja. Međutim, da bi zaljubljenost prerasla u ljubav i opstala dugo vremena, potrebno je se u odnos obostrano ulaže.

HHR_PropertyName_MASTER_080210

Epski kontekst pozitivne nule

Milos2

Dočekasno i kraj super-loših prenosa Olimpijskih igara na našem Javnom servisu. Samim tim, logično, završene su i Olimpijske igre; valjda je tako ako nam ne kažu drugačije na RTCG.

Unknown

Kao što je svima poznato, učinak naših olimpijaca je poznat. Nijedna medalja. Nula, što se veli. Loše? Apsolutno ne – naši sportisti su upisali pozitivnu nulu na konto OI. Kako sad 0 može biti pozitivna? Po matematičkim definicijama, 0 je cijeli broj koji nije ni pozitivan ni negativan; ni paran ni neparan. Ako broj 0 dodate bilo kom broju, ne povećavate mu  vrijednost. Ali to je samo – matematika! U ekonomiji (makar na našim prostorima), nulu smo stavili  u slavni kontekst pozitivnih misli.

Da pojasnimo – u doba SFRJ, koncept pozitivne nule je bio prisutan u kolektivima koji na kraju godine nisu bilježili ni profit ni gubitak, već su bili – na nuli. Preduzeće je izmirivalo obaveze za poreze, plate i dorpinose, dobavljače; investiralo se u nove projekte, omogućavalo je sportsko-reakreativne aktivnosti, redovni su bili obroci za zaposlene uz prateće događaje koji su bili od širokom društvenog značaja… Dakle, iz prihoda preduzeća zadovoljavali su se pojedinačni ali opšti interesi koji su imali značajan uticaj na stvaranje socijalističkog društvenog poretka koji je propagirao jednakost među radničkom klasom. Drugim riječima,  stvarana je vrijednost koja se nije mogla platiti novcem (iako to većina ljudi nije ni razumijela; ni tada a na žalost ni sad).

.

Unknown-1

.

SFRJ je, uz sve svoje manjkavosti, bila industrijski i ekonomski jaka država (o politici i Titovom rolanju Cohibe u Bijeloj kući pred predsjednikom SAD-a i da ne govorimo). U Jugoslaviji, pratili su se svjetski trendovi u svim sferama  života: kulturi, nauci, sportu, ekonomiji, industriji, inovacijama, turizmu.. Posebno se to odnosilo na automobilsku industriju, duvansku i farmaceutsku industriju, industriju kućnih aparata, tešku industriju, namjensku i prehrambenu industriju. Na primjer, u  elektroindustrijama u SFRJ su se pravili televizori istovremeno kad i u SAD, Japanu, Njemačkoj… Zamislite sad da jedan Apple ili Samsung pravi mobilne telefone kod nas? Ili ne-daj-Bože da mi lansiramo naš brend pametnih telefona?!  Ili da proizvodimo tehnologiju za solarnu energiju?! Priznajte, dobar vic sa gorkim ukusom na kraju procesa buđenja.

.

retro-tv

.

Zapravno, današnje kompanije u državnom vlasništvu (čast izuzecima, naravno) ne samo da ne posluju na principima pozitivne nule, već su u debelom minusu, koje se krpe iz budžeta koje plaćaju poreski obveznici. a koji povećavaju ukupan javni dug. Podsjetimo, vajni ekonomisti su nas svojevremeno ubjeđivali da je dug od 20 milijardi dolara i integrisanom izvozno orijentisanom ekonomijom, neodrživ; podsjećamo, današnji dug zemalja koje su nastale iz takve države iznosi preko 140 milijardi dolara.

Današnji topli obrok je sveden na minimum dok radnike obliva hladni znoj da li će biti na najavljenim spiskovima prekobrojnih. U dogledno vrijeme, očekuje se sukob epskih razmjera između radnika i države kada se bude dodatno stezao makroekonomski kaiš.

.

images

.

Kad smo kod epike, napade nas flešbek školskih dana; sjećate li se narodne epske pjesme Ženidba kralja Vukašina? Za one koji ne znaju, da je ukratko prepričamo – Vukašin je zli lik koji hoće da osvoji carstvo junaka Momčila. U pomoć mu priskače Momčilova žena – Vidosava, koja izdaje svog supruga zbog, pogađate, zlog Vukašina. Kada se izdaja desi, Vidosava Vukašinu daje Momčilove stvari- ruho i oružje. Citiramo epski krešendo:

“Što Momčilu bilo do koljena,

Vukašinu po zemlji se vuče!

što Momčilu taman kalpak bio,

Vukašinu na ramena pada!

što Momčilu taman čizma bila,

tu Vukašin obje noge meće!

što Momčilu zlatan prsten bio,

tu Vukašin tri prsta zavlači!

što Momčilu taman sablja bila,

Vukašinu s’ aršin zemljom vuče!

što Momčilu taman džeba bila,

kralj se pod njom ni dignut ne može!”

Da zaključimo – što je Jugoslaviji bilo do koljena, ovom našem geografskom prostorom se po zemlji vuče.

.

Goldfish-home-too-big

.

Ako ste pravilno stavili ovaj epski klasik u kontekst teksta, vjerovatno ste shvatili da je pozitivna nula mnogo više od broja koji nema vrijednost, mnogo više od pukog računovodstvenog iskaza – ona predstavlja način zivota koji u sebi ne sadrži elemente viška novca i ne stvara gramzivost i pohlepu. Kada učinku naših olimpijaca koji treniraju u više nego bijednim uslovima dodamo pozitivnu nulu, dobijamo mnogo više od puke medalje.

p.s. likovima koji komentarišu crnogroski neuspjeh na OI, a nisu uložili 5 minuta vremena da nešto urade u životu, dajemo čistu matematičku nulu.